Pour les
autres pages
Cliquez sur
le lien
---------------
page d'accueil ICI:

---------------
Le site
ICI :

---------------

t----- La lettre de Jesus Christ au roi Agbar ------t

Le roi Abgar
-Représentation du roi Agbar d'Edesse-
tenant le Mandyllionp

  COPIE DE LA LETTRE ÉCRITE PAR LE SOUVERAIN
ABGAR ET ENVOYÉE

 À JÉSUS À JÉRUSALEM PAR LE COUREUR ANANIAS :


Original en Grec ancien :

 Ἄβγαρος Οὐχαμα τοπάρχης Ἰησοῦ σωτῆρι ἀγαθῷ ἀναφανέντι ἐν τόπῳ
 Ἱεροσολύμων χαίρειν. Ἤκουσταί μοι τὰ περὶ σοῦ καὶ τῶν σῶν
 ἰαμάτων, ὡς ἄνευ φαρμάκων καὶ βοτανῶν ὑπὸ σοῦ γινομένων.
 Ὡς γὰρ λόγος, τυφλοὺς ἀναβλέπειν ποιεῖς, χωλοὺς περιπατεῖν,
 καὶ λεπροὺς καθαρίζεις, καὶ ἀκάθαρτα πνεύματα καὶ δαίμονας
 ἐκβάλλεις, καὶ τοὺς ἐν μακρονοσίᾳ βασανιζομένους θεραπεύεις,
 καὶ νεκροὺς ἐγείρεις. [7] Καὶ ταῦτα πάντα ἀκούσας περὶ σοῦ,
 κατὰ νοῦν ἐθέμην τὸ ἕτερον τῶν δύο, ἢ ὅτι σὺ εἶ ὁ θεὸς καὶ
 καταβὰς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ ποιεῖς ταῦτα, ἢ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ
 ποιῶν ταῦτα. [8] Διὰ τοῦτο τοίνυν γράψας ἐδεήθην σου σκυλῆναι
 πρός με καὶ τὸ πάθος, ὃ ἔχω, θεραπεῦσαι. Καὶ γὰρ ἤκουσα ὅτι
 καὶ Ἰουδαῖοι καταγογγύζουσί σου καὶ βούλονται κακῶσαί σε.
 Πόλις δὲ μικροτάτη μοί ἐστι καὶ σεμνή, ἥτις ἐξαρκεῖ
 ἀμφοτέροις .

Traduction : Abgar, fils d'Oukamas, souverain, à Jésus, Sauveur bienfaisant,
 qui a apparu au pays de Jérusalem, salut.

 J'ai entendu parler de toi et de tes guérisons, et j'ai appris
 que tu les opères sans remèdes ni herbages. Car on raconte que
 tu fais voir les aveugles et marcher les boiteux, que tu purifies
 les lépreux, que tu chasses es esprits impurs et les démons,
 que tu délivres ceux qui sont tourmentés par de longues maladies,
 que tu ressuscites les morts.
 Après avoir entendu tout cela de toi, je suis convaincu que de
 deux choses l'une : ou bien tu es Dieu et, descendu du ciel,
 tu fais ces merveilles ; ou bien tu es le Fils de Dieu,
 accomplissant ces choses. [8] Voilà donc pourquoi je t'écris
 aujourd'hui pour te prier de te donner la peine de venir chez
 moi et de me guérir du mal que j'ai. On m'a dit d'ailleurs que
 Juifs murmurent contre toi et qu'ils veulent te faire du mal :
 ma ville est toute petite, mais fort belle; elle nous suffira
 à tous les deux.

p

 Telle est la supplique rédigée par Abgar, alors éclairé par un
 faible rayon de la clarté divine. Il mérita ainsi de recevoir
 de Jésus une réponse qui lui fut adressée par le même coureur.
 Elle est courte, mais d'un grand poids .

 En voici le texte :

 

 REPONSE DE JÉSUS ENVOYÉE AU SOUVERAIN
 ABGAR PAR LE COUREUR ANANIAS :

Original en Grec ancien :

 Μακάριος εἶ πιστεύσας ἐν ἐμοί, μὴ ἑορακώς με. Γέγραπται γὰρ περὶ
 ἐμοῦ τοὺς ἑορακότας με μὴ πιστεύσειν ἐν ἐμοί, καὶ ἵνα οἱ μὴ ἑορακότες
 με αὐτοὶ πιστεύσωσι καὶ ζήσονται. Περὶ δὲ οὗ ἔγραψάς μοι ἐλθεῖν πρὸς
 σέ, δέον ἐστὶ πάντα δι´ ἃ ἀπεστάλην ἐνταῦθα, πληρῶσαι καὶ μετὰ τὸ
 πληρῶσαι οὕτως ἀναληφθῆναι πρὸς τὸν ἀποστείλαντά με. Καὶ ἐπειδὰν
 ἀναληφθῶ, ἀποστελῶ σοί τινα τῶν μαθητῶν μου, ἵνα ἰάσηταί σου τὸ
 πάθος
καὶ ζωήν σοι καὶ τοῖς σὺν σοὶ παράσχηται.

Traduction :


  Tu es bienheureux, puisque tu as cru en moi sans m'avoir vu.
 Il est en effet écrit de moi que ceux qui m'ont vu ne croiront pas en
 moi, afin que ceux qui ne m'ont pas vu, croient et vivent. Quant à ce
 que tu me mandes, d'aller chez toi : il me faut accomplir ici tout
 l'objet de ma mission et remonter ensuite vers celui qui m'a envoyé.
 Quand j'y serai, tu recevras de moi un de mes disciples qui te guérira
 de ton mal et te donnera la vie, à toi et à tous ceux qui sont avec toi.


Abgar

p

 À la suite de ces lettres est encore joint ,
 le récit suivant écrit en 
langue syriaque:

 Après l'ascension de Jésus, Judas, qu'on appelle aussi Thomas,
 députa au roi l'apôtre Thaddée, un des soixante-dix. Celui-ci
 partit et à son arrivée s'arrêta chez Tobie, fils de Tobie.
 Le bruit de sa présence se répandit et l'on fit savoir à Abgar :
 Un apôtre de Jésus est venu ici selon qu'il te l'a écrit.
 Thaddée cependant s'était mis avec l'aide de la vertu divine à
 guérir toutes espèces de maladies et de langueurs, si bien que
 tous en étaient dans l'admiration. Lorsque le roi apprit les
 œuvres magnifiques et étonnantes qu'il opérait et les guérisons
 qu'il faisait, il comprit qu'il était bien celui dont Jésus
 avait parlé dans sa lettre :

 Après mon ascension, je t'enverrai un de mes disciples qui te
 guérira de ton mal.  Il appela donc Tobie chez qui l'apôtre
 demeurait :
 J'ai appris, lui dit-il, qu'un homme puissant est venu habiter
 dans ta maison: amène-le-moi. » Tobie retourna auprès de Thaddée
 et lui dit :
 Le souverain Abgar m'a appelé et m'a dit de te conduire chez lui
 afin que lu le guérisses.
 J'irai, repartit Thaddée, puisque je suis envoyé avec  puissance
 pour lui.

p

 Le lendemain, de grand matin, accompagné de Tobie, il se rendit
 auprès d'Abgar. Lorsqu'il entra, les principaux du royaume étaient
 debout autour du monarque : tout à coup, le roi aperçut à son
 arrivée un grand signe sur le visage de l'apôtre Thaddée, et à
 cette vue, il se prosterna devant lui. Tous les assistants
 restaient stupéfaits ; car ils n'avaient rien remarqué et la
 vision paraissait seulement pour Abgar. [15] Celui-ci demanda à
 Thaddée :
 Es-tu en vérité le disciple de Jésus, le fils de Dieu qui m'a dit :
 Je t'enverrai un de mes disciples qui te donnera la guérison et la
 vie ?

 Thaddée lui répondit :

 Tu as cru fermement à celui qui m'envoie, c'est pour cela que je suis
 député vers toi. Aussi, si tu crois en lui, selon que tu croiras,
 les désirs de ton cœur seront accomplis.
 Abgar reprit : « J'ai tellement cru en lui que j'aurais voulu prendre
 une armée et détruire les Juifs qui l'ont mis en croix, si je n'en
 avais été empêché par l'empire romain. » Thaddée répondit :
 Notre Maître a accompli la volonté de son Père, puis il est retourné
 à lui.
 J'ai, moi aussi, cru en lui et en son Père. dit Abgar. Thaddée dit :
 Voilà pourquoi j'étends la main sur toi en son nom. Et aussitôt qu'il
 l'eut fait, le roi fut sur-le-champ délivré de son mal et ses
 souffrances disparurent.

 Il fut étonné ; ce qu'il avait entendu raconter de Jésus,
 il le voyait en fait dans son disciple Thaddée :

 celui-ci lui avait rendu la santé sans remèdes, ni herbages. Il ne fut
 d'ailleurs pas seul à jouir de ce bienfait. Abdos, fils d'Abdos, avait
 la goutte : il vint lui aussi se jeter aux pieds de Thaddée, obtint ses
 prières et l'imposition de ses mains, et fut délivré. Thaddée guérit
 encore beaucoup de leurs concitoyens, accomplit de grands miracles et
 prêcha la parole de Dieu.

 Après cela, Abgar dit : « Toi, Thaddée, tu opères ces prodiges par la
 force divine et nous l'admirons ; mais je t'en conjure, apprends-nous
 comment Jésus est venu sur la terre, quelle était sa puissance et par
 quel pouvoir il a fait ce que j'ai entendu raconter.
 Et Thaddée dit :
 Maintenant je garderai le silence ; mais puisque j'ai été envoyé pour
 annoncer la parole, assemble demain tous tes concitoyens et je la leur
 prêcherai; je sèmerai eu eux la parole de vie, je leur dirai comment
 s'est produite la venue de Jésus, quelle fut sa mission et pourquoi
 il fut envoyé par le Père : je raconterai sa puissance et ses œuvres,
 les mystères qu'il a enseignés dans le monde et j'indiquerai par quel
 pouvoir il a accompli cela; je montrerai la nouveauté de sa prédication,
 son humilité et sa modestie ; j'exposerai comment il s'est abaissé et a
 déposé et rapetissé sa divinité et a été mis en croix, comment il est
 descendu aux enfers, après en avoir brisé la barrière qui ne s'était
 ouverte de l'éternité ; comment il a ressuscité les morts; comment enfin,
 il est descendu seul et remonté à son Père suivi d'un cortège nombreux.


p


 Abgar ordonna d'assembler de grand matin les habitants de sa ville pour
 entendre la prédication de Thaddée. Il lui fit ensuite offrir des pièces
 et des lingots d'or :
 l'homme de Dieu les refusa :

 
Si nous laissons nos biens, dit-il, comment pourrions-nous accepter celui
 des autres .

 Ceci se passait en l'an trois cent quarante 28-29 ap. J.-C.]. 

p

Pour retourner a l'accueil c'est ICI :